Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54104 681 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19171216
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Συμβούλιο, μέλος, εκλογή
Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Χημικών, ίδρυση
Σ. Χορς, διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3