Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:54107 652 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19171228
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Κυπάρισσος Στέφανος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1