Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54108 724 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180108
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Δραγούμης, θάνατος
Ζωολογία, έδρα, προθεσμία
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Χημικό πτυχίο
Μαθηματικό Φροντιστήριο, διευθυντής, εκλογή
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, βοηθός, διαγωνισμός
Ράλλης, βραβείο
Κυπάρισσος Στέφανος, χειρόγραφα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2