Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54111 689 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Γεωργίας, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, μέλος, εκλογή
Α. Συνέσιος, Μαθηματικό Τμήμα
Εγγραφές
Χημικό πτυχίο
Μόνιμη διεύθυνση:

1