Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54149 676 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Μηλιαράκης, απόλυση
Γεώργιος Αθανασιάδης, απόλυση
Χημικό πτυχίο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2