Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1918

Πρακτικά uoadl:54206 712 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180505
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλικό Διάταγμα
Φυσική Χημεία, τακτική έδρα, ίδρυση
Θεωρητική και Μαθηματική Φυσική, έδρα
Νόμος 1324
Δημήτριος Χόνδρος, Φυσική, διδασκαλία, ανάθεση
Κωνσταντίνος Κτενάς, Γεωλογία, Παλαιοντολογία, διδασκαλία, ανάθεση
Ιωάννης Πολίτης, Ζωολογία, διδασκαλία, ανάθεση
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Βοτανική, διδασκαλία, ανάθεση
Κενές τακτικές έδρες, πλήρωση, σειρά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3