Συνεδρίαση: 26 Μαΐου 1918

Πρακτικά uoadl:54217 695 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 26 Μαΐου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180526
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αναλυτική και Ανωτέρα Γεωμετρία, επιτροπή, έκθεση
Χημικό πτυχίο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέλη
Μόνιμη διεύθυνση:

1