Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54222 780 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180602
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο, έγγραφο, καθηγητές, συμπεριφορά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6