Τελετή της θεμελιώσεως της Πανεπιστημιουπόλεως Αθηνών

Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής uoadl:54792 1224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τελετή της θεμελιώσεως της Πανεπιστημιουπόλεως Αθηνών
Παρουσίαση περιεχομένου:
Λεύκωμα αρ. 9, Λεύκωμα αρ. 12
Ακαδημαϊκό έτος:
1968-1969
Ταξιθετικός αριθμός:
Ισ. 1
Αριθμός φωτογραφιών:
Λεύκωμα αρ. 9: 27, Λεύκωμα αρ. 12: 28
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Στυλιανού Κορρέ. Όλες οι φωτογραφίες των λευκωμάτων αυτών αφορούν την ίδια τελετή.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Κτιριακά Πανεπιστημιακά Συγκροτήματα Ζωγράφου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55