Συνεδρίαση 1η: 6 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55691 842 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η: 6 Οκτωβρίου 1933
Χρονική κάλυψη:
19331006
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Λέξεις-κλειδιά:
Π. Λίβας
Περικλής Αντωνόπουλος
Μανούσης Τσερέπας
Απόστολος Αργυρόπουλος
Γεώργιος Χουρμούζης
Λεμονής Αργυρόπαις
Σπυρίδων Δακόπουλος
Κούλα Ι. Δεμερτζή
Δημήτριος Γ. Γιαμπογιάννης
Μιχαήλ Μπουρνάζος
Αλέξανδρος Χ. Λούης
Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος
Εμμανουήλ Μαρκάκης
Ασκητόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Αγορά βιβλίων
Σεισμολογία, έδρα
Επιστημονική Επετηρίδα
Έδρες, αύξηση αριθμού
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Υγιεινή και Μικροβιολογία, μάθημα
Φαρμακογνωσία, ανάθεση μαθήματος
Άλγεβρα, ανάθεση μαθήματος
Υποτροφία Ramsay
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3