Συνεδρίαση 8η: 19 Ιανουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55699 719 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 8η: 19 Ιανουαρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Δικαστικά – Νομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κληροδότημα Βόλτου, υποτροφία
Κ. Κτενάς
Γ. Αθανασιάδης
Δ. Χόνδρος
Γ. Ματθαιόπουλος
Θ. Σκούφος
Π. Ζερβός
Ν. Χατζηδάκης
Νομικός Σϋμβουλος Πανεπιστημίου, γνωμοδότηση για Μετεωρολογία, έδρα
Β. Αιγινήτης
Δ. Αιγινήτης
Κ. Μαλτέζος
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Μετεωρολογία, τακτική έδρα, ίδρυση, σχετικό διάταγμα
Εργαστήριο Χημείας, καθαρίστρια, πρόσληψη
Βαρσοβία, Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο
Πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράμματα
Πτυχιακές εξετάσεις, αποτελέσματα
Αυτοκρατορικό Κολλέγιο Επιστημών και Τεχνολογίας, υποτροφία Beit
H. Mendel, διδάκτορας στο Βελιγράδι
Δ. Ντουντουλάκης
Π. Μπαλέζος
Ι. Σακελλιάδου
Ελ. Αγαλλίδου
Γ. Κάβουρας
Χρ. Παπακυριακόπουλος
Κωνσταντίνος Αργυριάδης
Καθηγητές κ. κ. Πανταζής και Τσακαλώτος, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3