Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55700 680 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340213
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κανονισμοί
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σαντορίνης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής κ. Δ. Χόνδρος
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, βοηθός, ίδρυση θέσης
Κ. Μαλτέζος
Ν. Χατζηδάκης
Κ. Κτενάς
Γ. Αθανασιάδης
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Ι. Τρικκαληνός
Μετεωρολογία, έδρα
Πτυχιακές εξετάσεις, κανονισμός
Κληροδότημα Ηρ. Βόλτου, υποτροφία
Καθηγητής κ. Κ. Κτενάς, υπόμνημα για το Κληροδότημα Οικονομίδου
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.