Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55701 767 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340221
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, επιμελητής ο κ. Δημήτριος Κ. Δάλμας, ανανέωση θητείας και προαγωγή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.