Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55703 602 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340309
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Ι. Τρικκαληνός
Εμμ. Εμμανουήλ
Ν. Χατζηδάκης
Γ. Αθανασιάδης
Κ. Μαλτέζος
Μετεωρολογία, τακτική έδρα
Εργαστήριο Γεωολογίας και Παλαιοντολογίας, επιμελητής ο κ. Κ. Ρενιέρης, ανανέωση θητείας
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.