Συνεδρίαση: 22 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55708 633 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Μαΐου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340522
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κ. Ζέγγελης
Γ. Ματθαιόπουλος
Κληροδότημα Ηρ. Βόλτου, υποτροφία
Κ. Αργυριάδης
Β. Παπανικολόπουλος
Δημήτριος Παπαθανασίου
Σταμάτιος Γιαννούλης
Δευτεροετείς φοιτητές Χημείας
Οικογένεια Δ. Αιγινήτη, ευχαριστήρια επιστολή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.