Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55709 688 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340530
Σημειώσεις:
Μη απαρτία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.