Συνεδρίαση: 8 Ιουνίου 1934

Πρακτικά uoadl:55711 691 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 8 Ιουνίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340608
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Άλγεβρα, έκτακτη έδρα
Κ. Μαλτέζος
Μουσεία
Φοιτητές μη προσελθόντες στις εξετάσεις του Μαρτίου
Θ. Σκούφος, παράταση ορίου ηλικίας
Σύνδεσμος Μαθηματικών Δημοσίας Μέσης Παιδείας, αναφορά για αντικατάσταση
Καθηγητές, κράτηση 7% από το μισθό τους
Δ. Χόνδρος, υπόμνημα
Β. Αιγινήτης
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.