Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1937

Πρακτικά uoadl:55904 532 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1937
Χρονική κάλυψη:
19370615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δεύτερο Εργαστήριο Φυσικής, βοηθός Δ. Μάνεσης, ανανέωση θητείας
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, βοηθός Ελ. Στάθης, ανανέωση θητείας
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, βοηθός Γ. Μαρίνος, ανανέωση θητείας και προαγωγή
Ορυκτολογικό Μουσείο, επιμελητής Ι. Παπασταματίου, ανανέωση θητείας
Δ. Μάνεσης, διδάκτορας, αναγόρευση
Ελ. Στάθης, διδάκτορας, αναγόρευση
Γ. Μαρίνος, διδάκτορας, αναγόρευση
Ι. Παπασταματίου, υφηγεσία
Α. Δεληγιάννης, υφηγεσία
Κοσμήτορας Κ. Μαλτέζος, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.