Συνεδρίαση 2α: 29 Οκτωβρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55906 686 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 2α: 29 Οκτωβρίου 1937
Χρονική κάλυψη:
19371029
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Μισταρδής, αναφορά για Γεωγραφικό Ινστιτούτο
Υπουργείο Στρατιωτικών, έγγραφο για επιτροπή Φυσικομαθηματικής Σχολής για τη μελέτη των τεχνικών όρων παρασκευή κονσερβών για το στρατό
Δ. Κωτσάκης, υποψήφιος διδάκτορας
Δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο Μαθηματικών στο Βουκουρέστι, καθηγητές Χατζηδάκης και Ζερβός, συμμετοχή
Τμήματα Σχολής, συμπλήρωση με επιλαχόντες φοιτητές άλλων τμημάτων
Υφηγητής Θ. Κουγιουμτζέλης, επιστολή
Γαλλική Πρεσβεία, διάθεση 60.000 φράγκων για αγορά γαλλικών βιβλίων
Μενέλαος Τεγόπουλος, διατριβή, έγκριση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.