Συνεδρίαση 8η: 4 Φεβρουαρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55912 589 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 8η: 4 Φεβρουαρίου 1938
Χρονική κάλυψη:
19380204
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Μ. Αναστασιάδης, υφηγεσία
Γ. Βάρβογλης, υφηγεσία
Τροποποίηση προγράμματος σπουδών
Γεώργιος Δ. Βορεάδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Ν. Βαμβακάς, υποψήφιος διδάκτορας, αναγόρευση
Προσωπικό για Εργαστήρια, επιτροπή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.