Συνεδρίαση 14η: 25 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55939 246 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 14η: 25 Φεβρουαρίου 1939
Χρονική κάλυψη:
19390225
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθιουδάκης, δίπλωμα
Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, εμπιστευτικό έγγραφο για υποψήφιους από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, υπηρέτης, ίδρυση θέσης
Λεωνίδας Καραπιπέρης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Γενική Βιολογία, έδρα, πλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.