Συνεδρίαση 9η: 19 Ιανουαρίου 1940

Πρακτικά uoadl:55964 857 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 9η: 19 Ιανουαρίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Βορεάδης, υφηγητής, αίτηση
Ανάργυρος Καλυβιάρης, Δ. Μάγειρος, Σιαπκαράς, Δ. Κάππος, διδακτορική διατριβή
Κωνσταντίνος Γ. Τζιβανόπουλος
Γεώργιος Κυριαζής
Κωνσταντίνος Τσουρούφλης ή Τσουρουφλής
Δωδεκανήσιοι φοιτητές, εγγραφή
Νομοθετικό Διάταγμα 1819
Στρατευθέντες φοιτητές, εγγραφή
Ζαφειρία Μυλωνά, Δ. Μπέλλος, Γεώργιος Χαραμής, Ιω. Καββαδάς ή Καββαδιάς, εγγραφή
Χρ. Φουσιάνης, Μιχ. Αναστασιάδης, επικουρικός καθηγητής, διορισμός
Γεώργιος Χατζής, εξετάσεις
Πτυχιακές εξετάσεις, Μαθηματικό Τμήμα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.