Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:55970 704 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400510
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αντώνιος Κανέλλης, επιμελητής
Χρ. Χατζησαράντος ή Χατζησαράντης, διδακτορική διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.