Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:55972 682 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Π. Κρητικός, επιμελητής, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.