Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1940

Πρακτικά uoadl:55974 704 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400607
Σημειώσεις:
Στις σελίδες 57-58 περιλαμβάνεται συνεδρίαση με την ίδια ημερομηνία (7 Ιουνίου 1940) που καταχωρείται μαζί.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Ν. Γεωργιάδης, υφηγεσία
Δ. Μάγειρος, διδακτορική διατριβή
Υποτροφία Ramsay
Φούφας, Χατζησαράντος ή Χατζησαράντης, επιμελητής, προαγωγή
Φυσιογνωστικό Τμήμα, τριτοετείς φοιτητές, αίτηση
Δεληγιάννης, υφηγητής, διδασκαλία
Κίμων Δαρδούφας ή Δαρδουφάς
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.