Συνεδρίαση 1η: 2 Οκτωβρίου 1940

Πρακτικά uoadl:55976 663 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η: 2 Οκτωβρίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19401002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Πρόγραμμα Σπουδών
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομικό Συμβούλιο, Φυσική, επικουρική έδρα
Α. Κανέλλης, Χ. Χατζησαράντος ή Χατζησαράντης, επιμελητής, θητεία, ανανέωση
Β. Κυριαζόπουλος, Μετεωρολογία, υφηγεσία, εισηγητής
Οργανική Χημεία, επικουρική έδρα, επιτροπή
Αλεξ. Νάλτσας, Απραχάμ Απραχαμιάν, δίπλωμα, αναγνώριση
Χρυσάνθη Αργαρά ή Αρφαρά
Κοσμήτορας, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.