Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56300 721 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1943
Χρονική κάλυψη:
19431002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο, φοιτητές, Τάγματα Ασφαλείας, επίθεση, μέτρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2