Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56303 603 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1943
Χρονική κάλυψη:
19431105
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόγραμμα μαθημάτων, τροποποίηση
Φυσιογνωστικό Τμήμα, δευτεροετείς φοιτητές
Αθ. Ι. Σαμανίδης
Μαθηματικό Τμήμα, δευτεροετείς φοιτητές, Καίσαρ Αλεξόπουλος
Χημικό Τμήμα, δευτεροετείς φοιτητές, Τρύφων Καραντάσης
Φοιτητές, αιτήσεις
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, υπηρέτρια, θέση
Χρ. Ματαράγκας
Ν. Καίσαρης
Αλ. Νάλτσας, πτυχίο, Πανεπιστήμιο Λειψίας
Δ. Χρυσοφάκης, Θ. Διαμαντόπουλος, διδακτορική διατριβή
Πανεπιστημιακός Οργανισμός, τροποποιήσεις, Ιατρική Σχολή, πρόταση
Φυσικομαθηματική Σχολή, ενδεικτικά
Επισιτιστικό πρόβλημα, ανώτατοι υπάλληλοι, μέτρα
Επιτροπή Διανομής Τροφίμων
Π. Ψαριανός, διδάκτορας, αναγόρευση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.