Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56305 689 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1943
Χρονική κάλυψη:
19431203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Φοιτητές, αιτήσεις
Προσωρινοί υποβοηθοί, διορισμός
Μαθηματικά, Α΄ έκτακτη αυτοτελή έδρα, περιεχόμενο
Συστηματική Βοτανική, διδασκαλία, ώρες, διάταγμα
Γ. Παρασκευόπουλος, βοηθός, προαγωγή
Ελισσάβετ Ομπιεντώφ ή Obiendoff, δίπλωμα
Φυσικό Τμήμα, Φυσιογνωστικό Τμήμα, διάκριση, αναθεώρηση
Πτυχιακές εξετάσεις, νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.