Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1943

Πρακτικά uoadl:56306 712 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1943
Χρονική κάλυψη:
19431217
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Π. Νικολαΐδου, Δ. Χρυσοφάκης, Θ. Διαμαντόπουλος, διδακτορική διατριβή, δημόσια δοκιμασία
Σοφία Δωροθέου, υποβοηθός, διορισμός
Χημικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Μετεγγραφές, επιτροπή
Κατώτερο διδακτικό προσωπικό, εισιτήριες εξετάσεις, εποπτεία
Νόμος 696, τελειόφοιτοι 1942 - 1943, μη εφαρμογή
Σεισμολογία, έδρα, μετονομασία
Μετερεωλογία, έδρα, μετονομασία
Α. Τζώρτζης, καθηγητής, βοηθός, θέση, ίδρυση
Γ. Κωνσταντακόπουλος
Επιτροπή Κοσμητόρων για τρόφιμα
Ιωάννης Ρωσσέτης
Φοιτητές, αιτήσεις
Χρ. Ματαράγκας, εγγραφή, 1941 - 1942
Παραρτήματα, λειτουργία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.