Συνεδρίαση (έκτακτη): 2 Ιουνίου 1944

Πρακτικά uoadl:56315 718 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση (έκτακτη): 2 Ιουνίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440602
Σημειώσεις:
Με την ίδια ημερομηνία περιλαμβάνονται δύο συνεδρίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυτεχνείο, Ανωτάτη Σχολή Εφηρμοσμένων Επιστημών, ίδρυση
Π. Παπαϊωάννου, εξεταστέα μαθήματα
Έτος 1943 - 1944
Διατριβές, δακτυλογράφηση
Σιβιτανίδειος Σχολή, Σχολή Μηχανικών και Βιομηχανικών Επαγγελμάτων Ο Μέτων, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος, εκλογή
Νόμος 215, Νόμος 1371, φοιτητές, ευεργετικά μέτρα
Νικόλαος Θ. Βουτσινάς
Μ. Ζωΐδης
Φοιτητές, αιτήσεις
Γ. Στιβακτόπουλος
Νόμος 696, άρθρο 11, Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, γνώμη
Χημικό Τμήμα, εγγραφές, εισιτήριες εξετάσεις
Χημεία Τροφίμων, υφηγητής, θέση
Θ. Γιαννακόπουλος, διδακτορική διατριβή, προφορική δοκιμασία
Ελισσαίος Καραγεωργίου, Χρ. Παπακυριακόπουλος, διδάκτορες, αναγόρευση
Προκοσμήτορας, αναπλήρωση
Παραρτήματα, ανάγκες, έκθεση
Μαίρη Γιάνναρη, ευχαριστήρια
Ανόργανη Χημεία, Νομοθετικό Διάταγμα
Σ. Μπαλάνος, αντιπρύτανης 1944 - 1945, επιστολή
Κοσμήτορας, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.