Συνεδρίαση: 21 Ιουλίου 1944

Πρακτικά uoadl:56318 669 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Ιουλίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440721
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Νόμος 5343, άρθρο 141, Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, γνώμη
Πολυτεχνείο, Ανωτάτη Σχολή Εφηρμοσμένων Επιστημών, διαμαρτυρία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.