Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1928-1933, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56497 3195 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1928-1933, τόμος 7
Χρονική κάλυψη:
1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 10 Οκτωβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:56510
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 2α: 2 Νοεμβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:56511
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 3η: 30 Νοεμβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:56512
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 4η: 14 Δεκεμβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:56515
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 5η: 18 Ιανουαρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56518
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56522
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 6η: 1 Φεβρουαρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56525
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 7η: 8 Φεβρουαρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 8η: 15 Φεβρουαρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56527
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1929

Πρακτικά uoadl:56528
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 9η: 8 Μαρτίου 1929

Πρακτικά uoadl:56529
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 10η: 19 Απριλίου 1929

Πρακτικά uoadl:56534
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1929

Πρακτικά uoadl:56537
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 1η: 7 Οκτωβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56541
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 2α: 28 Οκτωβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56544
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 3η: 1 Νοεμβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56549
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 4η (έκτακτη): 4 Νοεμβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56551
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 5η: 6 Νοεμβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56552
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 6η: 20 Δεκεμβρίου 1929

Πρακτικά uoadl:56554
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 7η: 24 Ιανουαρίου 1930

Πρακτικά uoadl:56556
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο