Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:815 940 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1851
Χρονική κάλυψη:
18511019
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Οικονομικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Παθολογικοανατομικά παρασκευάσματα
Ανατομικό Θέατρο
Πειραματικές παραδόσεις
Εγγραφές
Διπλώματα
Αποφοιτητήρια
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4