Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1852

Πρακτικά uoadl:820 837 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18520219
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Τελετές
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανατομικό Θέατρο
Πρωτότυποι τίτλοι
Ανατομικοπαθολογικά παρασκευάσματα
20 Μαΐου
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Κ. Ταμπακόπουλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2