Συνεδρίαση: 25 Μαρτίου 1852

Πρακτικά uoadl:896 812 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Μαρτίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18520325
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Οικογένεια Ιωνιδών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3