Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1852

Πρακτικά uoadl:898 725 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18520611
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Πρόγραμμα Σπουδών
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία
Μετοχές
Γ. Κόκκινος
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Ξενοδοχείο Παπάζογλου
Κυριακός Δομνάνδος, βιβλιοθήκη
Χειμερινό εξάμηνο 1853
Προϋπολογισμός 1853
Οικογένεια Ιωνιδών
Αμβρόσιος Ράλλης
Ανατομικό Θέατρο
Γεώργιος Δαμιανού
Μόνιμη διεύθυνση:

1