Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:899 1016 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18521007
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ράκος
Γαλανός, κληροδότημα
Μ. Βερνάρδος
Π. Κουπιτόλης
Αποφοιτητήρια
Σόλων Παργιανός
Εγγραφές
Γ. Βασιλόπουλος
Γ. Κόκκινος
Ανατομικό Θέατρο
Μόνιμη διεύθυνση:

1