Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:905 913 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18521203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφοιτητήρια
Βερνάρδος, χειρόγραφο
Παλαιοθηρία
Εγγραφές
Δημοδιδάσκαλοι
Πρυτανείο
Ιωάννης Σούτσος
Δημόπουλος
Ιωάννης Χάνοζας
Διπλώματα
Αστεροσκοπείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3