Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ολύμπου, της νήσου Καρπάθου, του νομού Δωδεκανήσου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:9085 605 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
780
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ολύμπου, της νήσου Καρπάθου, του νομού Δωδεκανήσου.
Συλλογέας:
Νικόλαος Μακρής του Μιχαήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1969
Περίοδος συλλογής υλικού:
1968 - 1969
Γεωγραφική περιοχή:
Δωδεκάνησα
Πόλη / Χωριό:
Όλυμπος Καρπάθου Δωδεκανήσου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.