Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:926 620 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1866
Χρονική κάλυψη:
18661015
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Περιουσία Πανεπιστημίου
Ονόματα
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ν. Ζαβιτσάνος
Μ. Ευσταθιάδης
Ν. Σφαέλος
Εγγραφές
Θεόδωρος Μανούσης, οικία
Ευχαριστήρια επιτροπή Κρητών
Αλέξανδρος Δ. Μουρούζης
Αρχαιολογική Εταιρία
Προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9