Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:928 638 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1866
Χρονική κάλυψη:
18661115
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Ονόματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Προϋπολογισμός
Γρ. Παπαδόπουλος, οικία
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα
Αλ. Βουκίδης
Η. Ιωάννου, μεταγραφή
Μακρής, αποθήκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7