Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:929 646 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1866
Χρονική κάλυψη:
18661129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Περιουσία Πανεπιστημίου
Εθνική Βιβλιοθήκη
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ρομπότης
Φυσιογραφικό Μουσείο
Γρ. Παπαδόπουλος, οικία
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα
Στ. Μεταλληνός
Εγγραφές
Αναστάσιος εκ Μακεδονίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5