Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:930 715 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1866
Χρονική κάλυψη:
18661203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Τελετές
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Γρ. Παπαδόπουλος, οικία
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία
Τρεις Ιεράρχες
Ρομποτής
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3