Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1853

Πρακτικά uoadl:935 843 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530412
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Υποτροφίες, Αριστεία
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραφές
Ξενοφώντας Ζωγράφος
Ιωάννης Σούτσος, κληρονομιά
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγωνισμός
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, υποτροφία
Φιλόθεος Οικονομόπουλος
Αμφιθέατρο
Μόνιμη διεύθυνση:

1