Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1853

Πρακτικά uoadl:936 292 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530511
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Λ. Σγούτας
Ιωάννης Καρώρης, κληροδότημα
Ναστ
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Οικοδόμημα Παπάζογλου
Νικόλαος Σούτσος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2