Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1853

Πρακτικά uoadl:937 303 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18530604
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Θ. Καραγιαννόπουλος
Μισθοδοσία
Δημήτριος Κόκκαλης, κληρονομιά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2