Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1854

Πρακτικά uoadl:947 321 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1854
Χρονική κάλυψη:
18540118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Ονόματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνική Σχολή Τεργέστης
Γεώργιος Δαμιανού
Π. Μοναστηριώτης
Ξενοδοχείο Παπάζογλου
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος
Τόκοι
Μερίσματα
Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Πιστώσεις
Φυσική
Προπαρασκευαστήρια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4