Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1854

Πρακτικά uoadl:948 294 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1854
Χρονική κάλυψη:
18540128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Μόνιμη διεύθυνση:

1