Αρχαιρεσίες

Σειρά uoadl:col_arxairesies1 4188 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες
Παρουσίαση περιεχομένου:
Οι Αρχαιρεσίες αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής των μελών της Συγκλήτου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1959
Σημειώσεις:
Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Βιβλίον Αρχαιρεσιών, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54793
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1837-1890

2. Βιβλίον Αρχαιρεσιών, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55680
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1890-1912

3. Βιβλίον Αρχαιρεσιών, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56320
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1912-1927

4. Βιβλίον Αρχαιρεσιών, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56479
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1947-

5. Βιβλίον Αρχαιρεσιών, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:57036
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1927-1947